Tilmeld Nyhedsbrev

Kommunalbestyrelsen vedtager plangrundlaget for Kildedal By

Kildedal ovenfra
Det samlede plangrundlag for Kildedal By har været forelagt kommunalbestyrelsen i Ballerup mandag aften, hvor politikerne godkendte rammelokalplanen og en byggeretsgivende lokalplan for Kildedal By.

Tilfredshed med vedtagne planer
– nu skal de gode intentioner føres ud i livet

Kildedal P/S og Danmarks Naturfredningsforening i Ballerup er glade for resultaterne af det samarbejde, der indtil nu har været om Kildedal By.

Begge henleder i fællesskab opmærksomheden på, at det er nu, at planer bliver til projekter, og at de mange ideer skal forankres i konkrete resultater til gavn for natur.

Begge parter har været glade for samarbejdet, som har ført til markante resultater i forhold til de planer, som bliver vedtaget nu. Særligt har vi samarbejdet om:

  • Ambitiøse krav til bynatur i Kildedal Bys biodiversitetsstrategi
  • Kvalitetsløft af naturen omkring Kildedal i Naturkvalitetsprogrammet
  • Principper for udformning af de første nye habitater for markfirben og spidssnudet frø (beskyttede dyr)

 

Alt det arbejde er nu lagt til grund for de vedtagne planer, og det er meget tilfredsstillende at se for begge parter.

Projektet kan nu gå ind i den næste fase. Der vil være fokus på, at spildevandsplanen skal blive til et helt konkret projekt samt at realisere de mange gode tiltag til forbedring af naturen, som naturkvalitetsprogrammet indeholder.

I den forbindelse er begge parter enige om, at det er følgende prioriteter, som er vigtige at nå helt i mål med:

  • At løsningen for regnvand i Kildedal by understøtter udvikling af natur i og omkring Kildedal bedst muligt
  • At regnvandsbassiner udformes, så de understøtter udvikling af ny natur og levesteder for
    dyrearter
  • At vi nu kan tage hul på realisering af projekterne i naturkvalitetsprogrammet, eksempelvis opstart af anlæg af sankelandskab og madskov samt nyt habitat nye naturområder (erstatningshabitater) for markfirben og spidssnuet frø.

 

Yderligere oplysninger:

Danmarks Naturfredningsforening, Ballerup
Karin Traun, formand                                                         

Arealudviklingsselskabet Kildedal P/S

Tim E. Halvorsen, projektdirektør