Tilmeld Nyhedsbrev

Organisation

Kildedal P/S består af et sekretariat med fire medarbejdere.

Ledelsen af Kildedal P/S varetages af bestyrelsen og direktionen. Direktionen består af projektdirektør Tim E. Halvorsen og vicedirektør Siv Raun Andersen

Sekretariatets fire medarbejdere står for udviklingen af Kildedal By.

Medarbejdere

Portrætfoto af Tim E. Halvorsen

Tim E. Halvorsen - Projektdirektør

Mail: teh@kildedalby.dk tlf.: +45 29134488

Tim E. Halvorsen tegner selskabet og er overordnet ansvarlig for driften, økonomi og udviklingen af Kildedal P/S. Han varetager den løbende kontakt til ejerne - PensionDanmark og Ballerup Kommune - samt betjening af bestyrelsen i Kildedal P/S. Tim håndterer dialogen med investorer, omverden og potentielle investorer på såvel bolig- som erhvervsudviklingen i Kildedal. Tim har direktør-erfaring fra de store byudviklingsprojekter Kanalbyen i Fredericia og Naturbydelen i Ringkøbing. I begge projekter har han stået i spidsen og haft berøring med alle led af udviklingen og har desuden opnået stærk indsigt i politisk styring og håndtering af privat/offentligt samarbejde. Tim E. Halvorsen har desuden været kommunaldirektør i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Portrætfoto af Siv Raun Andersen

Siv Raun Andersen - By- og bæredygtighedschef, Vicedirektør

Mail: sra@kildedalby.dk tlf.: +45 21555254

Siv Raun Andersen arbejder for, at Kildedal By bliver udviklet med de højeste ambitioner for kvalitet, bæredygtighed og byliv. Dermed har hun ansvar for, at Kildedal Bys visioner, planer og programmer indenfor bl.a. kvalitet, DGNB-certificering, biodiversitet, naturkvalitet, byliv og kunst bliver realiseret både hos investorer og i selskabets egne projekter. Siv har stor erfaring med by- og områdeudvikling. Hun har tidligere arbejdet med udvikling af bl.a. Køge Kyst og har stået i spidsen for udviklingen af Kulbanekvarteret i Valby. Siv kommer fra en stilling som klima- og miljøchef i Frederiksberg Kommune.

Portrætfoto af Lene Madsen

Lene Madsen - Projektchef for Byg & Anlæg

Mail: lma@kildedalby.dk tlf.:+45 93394555

Lene Madsen er ansvarlig for planlægningen af Kildedal Bys infrastruktur fra forsyning til disponering af de forskellige byggefelter. Lene har opgaven som bygherre på de anlægsprojekter, som Kildedal By selv udvikler, herunder stibroer og underføring under S-banen, Kildedal Bypark og diverse vejanlæg. Lene er kontaktled til Ballerup Kommunes lokalplan- og kommuneplanproces. Desuden er hun selskabets tilsynsførende på projektudviklingen og investorernes arbejde med de forskellige byggefelter. Lene har de seneste cirka ni år været bygherre for den tekniske udvikling af byudviklingsprojektet NærHeden i Høje-Taastrup Kommune. Hun har tidligere været ansat både som planlægger i Roskilde Kommune og på tegnestue og har en baggrund som landskabsarkitekt.

Portrætfoto af Rasmus Gorm Hansen

Rasmus Gorm Hansen - Kommunikationsansvarlig

Mail: rgh@kildedalby.dk tlf.: +45 93393946

Rasmus Gorm Hansens opgave er at bringe fortællingen om Kildedal By ud til lokale borgere, medier og omverden i det hele taget. Det sker blandt andet via hjemmesiden, kommunikationsmaterialer og med Kildedal Bys tilstedeværelse på Facebook, Linkedin og Instagram. Journalister og andre, der vil vide mere om Kildedal By, kan henvende sig til Rasmus Gorm Hansen. Rasmus har mange års erfaring med at kommunikere om by- og miljøområdet fra Furesø Kommune. Han har været engageret i udviklingen af Flyvestation Værløse et stenkast fra Kildedal By, solid erfaring med interessenthåndtering og et enestående lokalkendskab.