Tilmeld Nyhedsbrev

Hegn passer på padderne

Hvis du har du planer om en tur ud i det blå, er det en god idé lige at have blik for det grønne.

I hvert fald hvis du lægger turen ad supercykelstien langs med s-togsbanen, forbi flyvepladsen i Kildedal eller ud i området syd eller vest for Kildedalsvej.

Rundt om Flyveklubben Albatros’ grønne landingsbane vil du nemlig lige nu og frem til efteråret møde et lavt, sort plasthegn.
Hegnet egner sig hverken til at standse folk eller fæ – men en padde på vandring; det er det faktisk som skabt til.
De midlertidige paddehegn er cirka 40 cm. høje og lavet af sort plast, der er sat fast i jorden med små jernspyd.
Hegnet beskytter padderne fra at vandre ind på området, hvor der fra august går arkæologiske udgravninger i gang.
De arkæologiske udgravninger og den kommende byudvikling er aftalt med Flyveklubben Albatros, der nu indstiller deres aktiviteter og i løbet af efteråret begynder at fjerne de forskellige bygninger og installationer i området.
Det er vigtigt, at hegnet er intakt over hele strækningen. Der bliver slået græs langs med hegnet, så frøer og tudser ikke bruger græsset til at kravle over hegnet.  Hvis du ser skader eller brud på hegnet, må du hjertens gerne give os en melding om det på kontakt@kildedalby.dk

Til efteråret indstiller padderne deres vandring og holder vinterrast. Hegnet bliver derfor taget ned igen til november, så det kan genbruges på nye arealer.

Foto viser skilt, der forklarer om paddehegnet og hegnet kan anes i baggrunden.
De lave hegn er nu på plads, så padder ikke bevæger sig ind på området for arkæologiske undersøgelser.