Tilmeld Nyhedsbrev

Kildedal By vil være i front med den grønne omstilling

I Kildedal By stiller vi skrappe CO2-krav til de bygherrer, der vil bygge i vores by. De skal certificere deres bygninger med certificeringsordningen DGNB Guld og leve op til de ambitiøse kriterier i den frivillige CO2-klasse. Hele Kildedal By bliver også DGNB Byområde certificeret til guld-niveau.

I Kildedal By vil vi inspirere til en mere bæredygtig levevis, hvor vi forbruger færre ressourcer. Det gælder både på bygningsniveau og på individniveau.

I Kildedal By får du:

• Bygninger med lavt CO2-forbrug i opførsel og drift
• Fyrtårnsprojekter med bæredygtige tiltag
• En grøn hverdag med biodiversitet og høj naturkvalitet
• En by på fodgængernes og cyklisternes præmisser
• S-tog lige til døren
• Bytte- og genbrugsstation i alle områder i byen
• Reparationsværksted for cykler, elektriske genstande, møbler
• Deleordninger med værktøj, cykler, biler mv
• 25% p-pladser med smarte ladestandere
• Boliger indrettet til affaldssortering

Lavt CO2-forbrug

I Kildedal By vil vi bygge bygninger med materialer, der patinerer flot og har et lavt CO2-forbrug. Alle vores bygherrer skal leve op til kriterierne i certificeringsordningen DGNB Guld. Derudover skal alle bygherrer leve op til kravene i den frivillige CO2-klasse.

Den frivillige CO2-klasse er skrappere end de krav, der fra 2023 bliver stillet i Bygningsreglementet. Loftet på CO2-udledningen bliver løbende sænket, så søger bygherrerne om byggetilladelse i 2023, må de have en udledning på 8 kg CO2 per m2, der bygges. To år senere falder loftet til 7 kg, og i 2029 er kravet helt nede på 5 kg CO2 per m2.

Når vi bruger målene i den frivillige CO2-klasse, holder vi hånd i hanke med, at ambitionerne om at bygge med bæredygtige tiltag bliver indfriet.

Visualisering af dyrkningslandskab

Fyrtårnsprojekter

Alle, der bygger i Kildedal By, skal udarbejde et såkaldt fyrtårnsprojekt, der går nye veje inden for bæredygtige tiltag. Det kan være en bygning opført med biobaserede materialer, et tiny house, der inspirerer til at bo på mindre plads eller et bofællesskab, hvor beboerne puljer ressourcerne. Det kan også være bygninger, som bruger nye teknologier til at minimere vandforbrug, strømforbrug og affald.

Vi stiller selvfølgelig også krav til os selv. Et af vores egne fyrtårnsprojekter er et stort dyrkningslandskab på vestarealerne, som vil øge naturværdien markant, skabe fællesskaber og bidrage med mad til dyr og mennesker. Det er innovativt at arbejde så strategisk med madskov og med dyrkning ud fra regenerative principper, hvor der gives mere til naturen, end der tages, og som binder CO2 som kulstof i jorden.

Senere vil vi fortælle om vores andre fyrtårnsprojekter her på siden.

Illustration af dyrkningslandskab: SLA

Let selv at støtte den grønne omstilling

I Kildedal By indretter vi alle boliger med et affaldssorteringssystem, så det er let at kildesortere. Alle får adgang til bytte- og genbrugsstationer i området, så det er nemt at bytte en bog eller give en brugt stol videre til glæde for en nabo. I Kildedal By kommer der også et værksted, hvor den punkterede cykel, det nedslidte bord eller den defekte håndmikser kan repareres og vedligeholdes. I regi af Byforeningen sørger vi for, at det er let at dele cykler, fritidsudstyr og værktøj, så vi alle får mere, selvom vi ejer mindre.

Foto af affaldssortering Egedal 2 fra Hitsa 

Natur og grøn mobilitet

Kildedal By skal være en by i balance. Det betyder, at vi arbejder aktivt med at forbedre biodiversiteten og reducere ressourceforbruget. Vi indretter byen med masser af natur og stiforbindelser, der gør det let at transportere sig til fods, på løbehjul eller cykel.

Det er bedre for miljøet og godt for vores fysiske og mentale helbred at færdes udenfor i naturen og bruge kroppen til at transportere os rundt. Skal du længere væk, kan du lade bilen stå og tage toget fra Kildedal S-togstation ind til København.

 

Topbillede: Gellerup Bypark af SLA. Foto: SLA