Tilmeld Nyhedsbrev

Kildedal By udvikler sit byområde til guldstandard

Meget få byområder i Danmark arbejder så bevidst med bæredygtigheden af hele byområdet som Kildedal By, der netop har nået den første milepæl i en længere proces om at bygge en by baseret på bæredygtige tiltag.

Over det næste årti bliver Kildedal By planlagt, udviklet og bygget ud fra en dokumenteret bæredygtig tilgang, som betyder, at byen bliver opført og certificeret på guld-niveau efter den såkaldte DGNB -standard. En lang række krav knytter sig til naturbeskyttelse, biodiversitet og klimatiltag, som de fleste forbinder med bæredygtighed. Men de bæredygtige tiltag handler ikke kun om at reducere CO2-udledningen i den nye by.

”Bæredygtighed er et vidt begreb, og derfor også et begreb, der alt for ofte bruges i flæng. Men i dag kan vi ikke tale om bæredygtighed uden at dokumentere vores indsatser. Bæredygtighed handler i bund og grund om at handle ansvarligt med mindst mulig påvirkning af kloden og livet i de efterfølgende generationer. Det er med den tilgang, vi planlægger Kildedal By,” siger Bo Rasmussen, bestyrelsesformand i arealudviklingsselskabet Kildedal By.

 

Afsæt i FNs verdensmål
DGNB-kravene baserer sig på FN’s verdensmål og er byggebranchens hyppigst anvendte standard for byggeri, der arbejder mod en grøn omstilling og for at fremme verdensmålene. Det sker ved grundigt at forholde sig til et byggeprojekts bæredygtighed i forhold til processen, miljøet, økonomien, den sociale bæredygtighed og den tekniske kvalitet.

Første skridt er en såkaldt DGNB-plancertificering, som evaluerer bæredygtigheden i byens plangrundlag gennem en tredjepartsverificering hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri. Det fortæller byområde-auditor Mathias Holm Sørensen fra Aaen Engineering, der har været en del af processen.

”Kildedal By har arbejdet meget seriøst med bæredygtighed og har forholdt sig aktivt til de fem hovedområder i certificeringen. Det har resulteret i en flot score på 75,5 procent, hvor minimumsscoren for at opnå DGNB guld er 65 procent. En del byområder er plancertificerede, men er ikke gået videre med en midtvejs- og endelig certificering. Med det grundige forarbejde har Kildedal By nu de bedste forudsætninger for at fastholde og komme i mål med certificeringen,” siger han.

Kildedal Bys plangrundlag er blevet vurderet ud fra et omfattende hierarki af 32 kriterier, 115 underkriterier og 288 relevante indikatorer. At Kildedal By skal leve op til kriterierne, vil beboerne i den nye by opleve i hverdagen: For eksempel ved at bygherrerne skal opføre deres byggerier, så der er bevoksning på mindst 10 procent af facaderne, og at man let kan undvære bilen og i stedet oplade sin elcykel eller gå til toget. Men også ved at kunst er integreret i den nye by.

Andre krav er tænkt ind i planlægningen af byen, for eksempel som krav til mikroklimaet omkring den enkelte bolig, så der ikke opstår vind-gener eller skygge fra høje bygninger på beboernes terrasser. Mens andre krav via en app, byttestationer og værksteder gør det let at dele og reparere værktøj, bøger, isenkram, cykler og andre hverdagsting.

Endelig har kriterier for byens sociale sammenhæng indflydelse på sammensætningen af boligtyper i byen, og der er kriterier for borgerinddragelsen i processerne både før byen bliver bygget, undervejs og når livet skal leves i Kildedal By.

”DGNB-certificeringen har været en løftestang for, hvordan vi planlægger den nye by helt fra grunden. Det betyder, at vi sammen med vores rådgivere har kunnet forholde os til hvert eneste forhold i byen og vurdere, hvordan vi omsætter det til et bæredygtigt tiltag. Det gør rådgiverne og bygherrerne til aktive medspillere i den grønne omstilling. Det er derfor en meget vigtig milepæl, at vi nu står med den første fase af en bæredygtighedscertificering for hele området som samlet by,” fortæller Siv Raun Andersen, by- og bæredygtighedschef og vicedirektør i Kildedal By.

 

Fakta: Lang vej til endelig guld-certificering

Kildedal By er med DGNB-plancertificeringen nået det første skridt mod at blive certificeret som byområde. Plancertificeringen ophører efter 3 år, men kan fornyes yderligere 3 år. Når mindst 25 procent af Kildedal By er byggemodnet og den overordnede infrastruktur er fastlagt, vil byen nå til en midtvejscertificering, der varer i 5 år og som ligeledes kan fornyes, afhængigt af takten for byudviklingen. Den endelige certificering kræver, at 75 procent af det samlede etageareal i Kildedal By er etableret, og vil have ubegrænset varighed. Dette betyder, at DGNB skal anvendes som kvalitetssikringsværktøj igennem hele byområdets udviklingsperiode for at sikre den rette implementering af de planlagte tiltag.

Der findes tre certificeringsniveauer i DGNB: sølv, guld og platin, og certificeringen af Kildedal By som byområde rammer dermed ind på det næsthøjeste niveau.

Foto af stationsskiltet på Kildedal station med udsigt over området
Mulighed for at transportere sig uden bil er en vigtig bæredygtighedsparameter i DGNB-certificeringen.
Visualisering af Kildedal Torv lavet af Werk Arkitekter
Kildedal Torv kan være med til at skabe rammerne om et bæredygtigt naboskab og en tæt sammenhængskraft i Kildedal By. Visualisering: Werk Arkitekter

Mod og tillid i nyt samarbejde

Mod, tillid og nytænkning.

Det er, hvad vi i Kildedal By har mødt hos DN Ballerup og Ballerups andre grønne organisationer, når det kommer til spørgsmålet om, hvordan vi kan bygge og samtidig passe på naturen.

Sammen er vi lykkedes med at tænke biodiversiteten og krav til en høj naturkvalitet ind allerede fra begyndelsen af projekt Kildedal By.

Det giver simpelthen en bedre by – og vi tror også på, at det giver bedre natur.

De erfaringer har Siv Raun Andersen fra Kildedal p/s og Karin Traun fra Ballerup-afdelingen af Danmarks Naturfredningsforening skrevet et fælles debatindlæg om. Så læs med, når de deler deres erfaringer med at samarbejde i mediet Byrumsmonitor.

Debat: Vi har fundet en måde at opfylde biodiversitetskrisens krav til byggeriet

Billede af Siv Raun Andersen (Kildedal P/S) og Karin Traun fra Danmarks Naturfredningsforening i Ballerup
Siv Raun Andersen, Kildedal p/s, og Karin Traun fra Danmarks Naturfredningsforening i Ballerup har valgt den fælles vej i arbejdet med biodiversiteten i Kildedal.

Åbent møde: Hvordan skaber vi den bedste bypark?

Den 26. oktober kan du høre om planerne for Ballerup Kommunes næste store bypark og samtidig være med til at sætte dit præg på parken.

 

Kom til borgermøde fra kl. 17-19 på Ballerup Rådhus. Så tager vi dine synspunkter med, når vi planlægger Kildedal Bypark.

Det store naturområde Kildedal Bypark bliver vandets, naturens og menneskenes vej gennem den nye by ved Kildedal Station.

Parken er tegnet af Werk Arkitekter, som på mødet fortæller om planerne for det store udekøkken, de forskellige aktivitetsmuligheder og parkens funktioner.  Byparken blev vedtaget i kommunalbestyrelsen i Ballerup i august  og nu kan projekteringen begynde. Men inden da vil vi gerne høre dine ideer:

Hvordan indretter vi parken bedst? Hvad skal vi lægge vægt på for at skabe en tryg og funktionel park? Hvordan bliver Kildedal Bypark til et attraktivt fritidstilbud for byens beboere og besøgende fra de omgivende lokalsamfund? Kom forbi og giv dit besyv med.

Tilmeld dig her på siden, så sørger vi for lidt søde og sunde snacks og noget at drikke til mødet.

Tilmelding til borgermøde 26. oktober kl 17-19
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Seneste nyt (du kan altid afmelde dig direkte i nyhedsbrevet)

 

Kildedal Bypark spiller en vigtig rolle for vandets, floraen og faunaens vej gennem Kildedal By.

Udviklingsselskab investerer massivt i natur og grøn bypark i Kildedal By

Se hele dispositionsforslaget for byparken (link)
Vandets vej gennem byen sætter sit præg på Kildedal Bypark, der skal være en blå og grøn passage for områdets flora og fauna (tryk på billedet for at se hele dispositionsforslaget for parken). Illustration: Werk

Politikerne i Ballerup Kommune har netop givet grønt lys til planerne om en bypark i Kildedal By. Samtidig kan selskabet bag byen gå i gang med at bevare og forbedre naturen omkring byen ud fra en række indsatser udviklet i samarbejde med de grønne organisationer i Ballerup

Kildedal By bliver bygget rundt om Kildedal Station – og med den smukke natur lige inden for rækkevidde for både indbyggere og besøgende. I den forbindelse har Ballerup Kommunes Klima- og Miljøudvalg og en samlet kommunalbestyrelse nikket til et ambitiøst naturkvalitetsprogram for området rundt om byen.

Programmets indsatser er udarbejdet af byudviklingsselskabet Kildedal P/S og Ballerup Kommune for at forbedre og beskytte naturen rundt om byen. Samtidig har kommunalbestyrelsen givet sin opbakning til, at selskabet etablerer Kildedal Bypark, der skal strække sig gennem byen som en grøn forbindelse for både dyr, planter og mennesker. For det er faktisk muligt at udvikle biodiversiteten i området, samtidig med at man bygger en ny by, fortæller Hella Hardø Tiedemann, der er formand for Ballerup Kommunes Miljø- og Klimaudvalg.

“Naturen i området omkring den kommende Kildedal By skal bevares og beskyttes. Men det er næsten lige så vigtigt, at vi giver de kommende beboere og besøgende i den nye by god adgang til naturoplevelser, og at de nemt kan tilegne sig viden om områdets natur, for den viden er også med til at beskytte naturen. Derfor glæder det mig, at vi i naturkvalitetsprogrammet og den nye bypark også lægger så stor vægt på formidling af de naturoplevelser, man får i området og på god adgang for publikum,” siger hun.

Konkret betyder indsatserne i naturkvalitetsprogrammet, at der bliver væsentligt flere beskyttede områder og en øget naturværdi på arealerne omkring byen, fordi der bevidst bliver arbejdet med nye overdrev, græsning, høslæt, et såkaldt regenerativt dyrkningsfællesskab, madskov og monitorering af naturen både før, under og efter anlæggelsen af den nye by.

Investerer i naturen
Samtidig vil byens kommende beboere og besøgende få bedre adgang til naturoplevelser og nemt kunne tilegne sig viden om områdets natur. Det vil ske gennem programmets rekreative elementer – shelter, observationsplatforme, stier, gangbroer, grejbanken og andre tiltag, som er med til at give oplevelser i naturen.

Elementerne er som resten af programmet skabt i samarbejde med de grønne organisationer i Ballerup. Det fortæller Siv Raun Andersen, der er by- og bæredygtighedschef i Kildedal By P/S.

“Vi bygger Kildedal By i et varieret område med landbrugsarealer, tidligere industrigrunde og naturområder. Derfor er opgaven dels at passe på naturen, dels at udvikle og forbedre arealerne, så vi øger naturkvaliteten. De grønne organisationer i Ballerup meldte sig meget tidligt på banen, og sammen er det lykkedes os at lægge et meget ambitiøst overvågnings- og udviklingsprogram ned over vores arbejde med at skabe en god by i Kildedal,” siger hun.

Bypark bliver byens grønne passage

Med Kommunalbestyrelsens beslutning om Kildedal Bypark bliver der etableret en stor bypark, der både vil være rammen om sociale arrangementer og fysisk aktivitet samtidigt med, at det er et vigtigt element i at forbinde naturen og styrke biodiversiteten. Her kommer både overdækket udekøkken og aktivitetsruter ligesom der bliver etableret grønne passager for flora og fauna gennem byen, hvilket også hjælpes på vej ved, at regnvandet løber i åbne render og bassiner.

Uden om byen højnes naturværdien for at skabe flere arealer med beskyttet paragraf 3-natur. For at sikre at det lykkes, sætter naturkvalitetsprogrammet en fast systematik op omkring overvågningen af en række arter inden for både fauna og flora. Ved at holde øje med arternes ve og vel inden opstart af projektet, under byggeperioden og efter at byen er taget i brug, kan der hurtigt sættes ind, hvis en art ændrer adfærd eller ser ud til at være påvirket af den omgivende by.

“At bevare den sårbare natur og arterne i den, er et vigtigt element for Danmarks Naturfredningsforening Ballerup. Der har været et stort forarbejde, og med de ambitioner og monitoreringer der er lagt op til, både hvad angår bevarelse og udvidelse af naturen, tør vi godt forsigtigt kalde dette et foregangsprojekt for naturbeskyttelse i forbindelse med byudviklingsprojekter. Vi håber, at andre vil studere tilgangen og indsatserne nøje, og således følge en sådan samarbejdsmodel, når der skal udvikles boliger og/eller erhverv tæt på naturområder i fremtiden,” siger Karin Traun, formand for DN Ballerup.

Naturkvalitetsprogrammet og Kildedal Bypark blev behandlet i Kommunalbestyrelsen i Ballerup mandag den 28. august.

Hen over efteråret inviterer Kildedal By P/S nysgerrige til at høre mere om arbejdet. Det sker dels med en vandring i området den 6. september (se herunder) og ved et borgermøde om planlægningen af den nye Kildedal Bypark på Ballerup Rådhus.

Oplev Kildedal og hør mere om udviklingen

Allerede 6. september kan du høre mere om planerne for naturen, byudviklingen og den kommende bypark. Det sker ved en vandring i området fra kl. 17-19 med start fra Kildedal Station. Det er gratis at deltage i gåturen, der også stopper ved Kroppedal Museums arkæologiske udgravninger i Kildedal.

Septembertur med fokus på naturen og fortiden i Kildedal

FAKTA

Kildedal By P/S, er et arealudviklingsselskab ejet af Ballerup Kommune og Pension Danmark. Selskabet udvikler den nye by. Der skal anvendes ca. 12 mio. kr. i alt til de mange indsatser i naturkvalitetsprogrammet. Indsatserne realiseres i faser over en seksårig periode fra 2023-28.

Kildedal P/S anlægger Kildedal Bypark fra 2025-2028:

 • Første fase af Kildedal Bypark er i 2025. Her anlægges hovedstien gennem parken sammen med et stort, centralt samlingssted omkring byens fælles udekøkken. Desuden bygges et anlæg til lokal afledning af regnvandet, terrænet bliver bearbejdet og der bliver plantet træer.
 • I anden fase i 2028 bliver beplantningen færdiggjort og der bliver opsat byrumsinventar som bænke, lys, skraldespande osv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Kildedal By

Kildedal By opføres i den vestlige del af Ballerup Kommune rundt om Kildedal Station. Når byen forventes at stå færdig i 2035, er det planen, at den skal have 2.000 boliger og 5.000 arbejdspladser.

Naturkvalitetsprogram for Kildedal

Dispositionsforslag Kildedal Bypark

Hvad graven gemte… og hvad fremtiden byder på.

Grå skyer en kølig martsdag kunne ikke bremse interessen for at følge i fodsporene på de mennesker, der før har levet i området omkring Kildedal Station. Men ikke alt så dagens lys på forårets arkæologivandring i området omkring Kildedal Station.

Mere end 100 mennesker deltog i marts på en fælles vandring på arealerne, hvor Kroppedal Museum har gennemført arkæologiske undersøgelser for Kildedal P/S, inden byudviklingen går i gang.

På forårets vandring kunne vi se sporene efter en lang palisade bygget i bondestenalder for næsten 5.000 år siden, samt flere langhuse fra jernalderen. Men det var ikke alt, arkæologerne var klar til at fortælle om.

Få dage forinden var den nemlig stødt på en lille gravplads fra yngre romersk jernalder. Det blev bevaret som en hemmelighed, indtil det stod klart præcis, hvor mange grave der var og hvilke gravgaver, der var i dem.

Fundet viste sig at bestå af tre grave, hvoraf de to desværre var meget nedpløjede. I den ene lå en benkam og i den anden tre lerkar.

Den tredje grav var derimod bedre bevaret. Heri lå resterne af en kvinde, der var blevet begravet i sin klædedragt og iført smykker. Om halsen havde hun to fine perlekæder, den ene af rav, den anden af glasperler. I alt var der 100 perler. Bag kvindens hoved stod to lerkar, formentlig et mad- eller drikkeoffer, men der var ikke noget indhold bevaret i karrene. Af selve klædedragten var der heller ingen spor, kun to dragtnåle af bronze lå stadig i graven.
Dragtnålene kan dateres ret præcist til den seneste del af den romerske jernalder, omkring år 350 e. Kr.
Perler, lerkar og dragtnåle har nu været gennem museets kyndige konservators hænder, mens skelettet er bragt til Panuminstituttet, som vil foretage en analyse af kvindens knogler og tænder. Ved analysen bestemmes kvindens alder og sundhedstilstand.

100 glasperler blev fundet i graven

Det var en stor overraskelse for arkæologerne, at der var en gravplads i området, da de ikke havde opdaget gravene ved den indledende prøvegravning, hvor området var blevet screenet for fortidsminder. Den lille gravplads viste sig at have ligget imellem arkæologernes søgegrøfter, men heldigvis dukkede den frem ved den egentlige udgravning.

Arkæologerne tager nu hul på et nyt område ved Sørup på den nordlige side af Måløv Byvej. I løbet af efteråret bliver arkæologerne fra Kroppedal Museum færdige med de arkæologiske udgravninger i Kildedalområdet, men inden da kan du den 6. september blandt andet høre om de grave – med indhold – der dukkede op under udgravningen.

arkæolog arbejder i Kildedal

Det sker ved en ny fælles vandring fra Kildedal Station. Turen varer fra kl. 17-19 og handler udover arkæologien også om det liv, der er på vej til Kildedal By. Derfor kan du på turen høre mere om den nye bypark, der efter planerne skal løbe som et grønt strøg gennem byen. Du kan også høre om de nye faciliteter, stier og anlæg, der vil gøre det lettere at opleve naturen omkring byen, samtidig med at vi passer på de sårbare områder og det lokale dyre- og planteliv.

Septembertur med fokus på naturen og fortiden i Kildedal

skelet i grav
Arkæologerne har fundet en velbevaret grav i Kildedal-området

Septembertur med fokus på naturen og fortiden i Kildedal

Arkæologerne fra Kroppedal Museum har gjort en række opsigtsvækkende fund i udgravningerne ved Kildedal Station. Nu er de klar til at fortælle om dem, inden udgravningerne igen lukker til.

Derfor inviterer vi igen på med på vandring i Kildedal By, men denne gang handler det om såvel fortiden som fremtiden i Kildedal.

Politikerne i Ballerup skal nemlig i august måned behandle et ambitiøst program for, hvordan vi beskytter og udvikler naturen omkring den nye Kildedal By, så biodiversiteten fortsat trives og udvikler sig omkring byen. Med beslutningen kan vi gå i gang med de mange aktiviteter, der skal give besøgende i området en bedre adgang til naturen og samtidig beskytte de sårbare dele af den.

På kommunalbestyrelsens møde den 28. august skal politikerne samtidig beslutte, om der skal gives grønt lys til at etablere en park med masser af fritidsmuligheder i den nye by.

Kildedal Bypark skal være byens fælles, centrale park og løbe som en grøn korridor gennem hele byen. Byparken vil bringe naturen ind i Kildedal By og give dyrene, planterne og vandet en grøn vej gennem byen.

Vi glæder os til at fortælle mere om, hvordan udviklingen af Kildedal By skrider frem.

Tilmeld dig vandringen:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Seneste nyt (du kan altid afmelde dig direkte i nyhedsbrevet)
Mennesker lytter ved rundvisning i Kildedal
Nu kan du igen komme på vandring og høre seneste nyt om udviklingen af Kildedal By

Kildedal By hylder stærk udmelding om byggeriets ansvar for biodiversiteten

Foto fra Kildedals vilde natur
Kildedal By bakker op om de nye anbefalinger, der skal beskytte biodiversiteten i forbindelse med byggeri og byudviklingsprojekter.

Om et år går vi i jorden med de første byggerier i den kommende Kildedal By.  

Kildedal By bliver bygget i Ballerup Kommune på marker og tidligere industrigrunde og med markarealer og beskyttede paragraf 3-arealer rundt om. Når der opføres en by med 2000 boliger og 5000 arbejdspladser, skal der tages særligt hensyn for at sikre biodiversitet af høj kvalitet. Derfor har selskabet bag udviklingen af byen taget en række yderst ambitiøse beslutninger, der skal sikre naturen i hele byudviklingen.  

I det lys er det en dejlig ambitiøs og konkret rettesnor, vi netop har fået præsenteret med PensionDanmark og Danmarks Naturfredningsforenings ni anbefalinger. De første fire er en opfordring om national lovgivning om biodiversitetsbeskyttelse. De sidste fem er anbefalinger om bygherrernes ansvar for biodiversiteten.  

I udviklingsselskabet bag Kildedal By har vi bidraget til og fulgt arbejdet med anbefalingerne tæt. Det er anbefalinger, vi i selskabet allerede nu arbejder for at efterleve gennem en række konkrete bestyrelsesbeslutninger truffet af vores to ejere, PensionDanmark og Ballerup Kommune.  

For at tage anbefalingerne rettet mod bygherrerne fra en ende af: 

 

Anbefaling 5: Sæt forståelse af den lokale natur-kontekst forrest ved grundkøb 

I Kildedal By har vi gennemført en grundig kortlægning af projektområdet og den omkringliggende natur som afsæt for en biodiversitetsstrategi og et naturkvalitetsprogram udarbejdet i samarbejde med de grønne organisationer i Ballerup Kommune. 

Med strategien og programmet forpligter Kildedal By sig på  

 • At opretholde, bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet  
 • At skabe ny biodiversitet  
 • At registrere biodiversiteten fra starten og monitorere den i fremtiden  
 • At informere om og involvere i natur og biodiversitet nu og i fremtiden  
 • At afsætte midler til fremtidige bæredygtighedsindsatser i Kildedal  

 Opfølgningen sker gennem et yderst ambitiøst monitoreringsprogram, hvor Kildedal By gennem en byforening i al fremtid forpligter sig til at overvåge og formidle resultaterne af udviklingen i §3-natur, kvalitetshabitat A-natur, bynatur, bilag IV-arter, ambassadørarter, øvrige arter samt areal af terrestrisk natur og ferskvand.     

 

Anbefaling 6: Kortlæg byggeriets værdikæder og disses samlede indvirken  

I Kildedal By skal alle bygninger og hele Kildedal By som byområde certificeres til mindst DGNB guld. Livscyklusanalyserne (LCA) er et centralt element i DGNB-certificeringen af bygninger, men i Kildedal By går vi videre og gennemfører en LCA-vurdering af de øvrige anlæg – broer, underføring, gader mv.  

Som det mest nytænkende og for at minimere miljøpåvirkninger og ressourceforbrug LCA-vurderer vi også arealerne vest for byen og hele Kildedal Bypark, der løber som byens grønne korridor gennem byen. Det vil samtidigt være et nytænkende fyrtårnsprojekt, da der indtil videre ikke foreligger metoder og den nødvendige viden om landskabsmaterialer, jord og vegetation til at livscyklusvurdere landskabsprojekter, ligesom der gør for bygninger, vejanlæg mv.
Efterfølgende vil kommende park- og naturprojekter kunne benytte samme metode og nøgletal i LCA-vurderinger af deres egne projekter, og data fra vores LCA kan bidrage til udviklingen af en metodik til at beregne et sammenligneligt LCA på landskabsprojekter – på tværs af projekttyper og størrelser.  

En vigtig pointe er, at vurderingen vil give et kvalificeret bud på, hvor meget den beplantning vi etablerer, ”kompenserer” CO2-mæssigt for vores byggeri. På den måde kobler LCA af landskabet strategierne for klima og biodiversitet ved både at se på udledning og optag af CO2 i anlægsprojektet.  

 

Anbefaling 7: Gør byens kanter til brændpunkter for livets udfoldelse og naturdannelse  

Ballerups kommunalbestyrelse bliver efter sommerferien forelagt Kildedal Bys ambitiøse naturkvalitetsprogram, som fokuserer på hele naturområdet rundt om den kommende by. Med programmet igangsætter vi en række indsatser for at forbedre naturkvaliteten, så biodiversiteten får de bedste forudsætninger for at udfolde sig i ådalene, i moser og enge og på de tørre skråninger både mod nord og syd. Det handler blandt andet om at etablere nye overdrev, græsning, høslet mv. og samtidig gøre områderne mere tilgængelige ved at tilføre stier og adgang til områderne.  

På den led får beboere i Kildedal By og andre besøgende glæde af den lokale natur og gennem kendskab til naturen tilskyndes de til at passe på den. Derfor skal områderne tilføjes stier og enkelte faciliteter, der nænsomt indpasses på naturens præmisser  

I selve byen etablerer vi Kildedal Bypark med fokus på både biodiversitet og naturoplevelser. Parken spiller en væsentlig rolle i håndteringen af byens regnvand og det naturprægede udtryk tilbyder oplevelser, opholds- og aktivitetsmuligheder. 

Biodiversitetsstrategien stiller krav til naturen i den nye by og stiller krav til overgangen fra byen til den beskyttede §3-natur, hvor bygninger trækkes tilbage og der skal udvises særlig nænsomhed.  

 

Anbefaling 8: Facilitér lokalt engagement før, under og efter anlæg 

I Kildedal By involverer vi fagpersoner, lokale interesseorganisationer og borgere i byudviklingen, allerede fra de første streger bliver slået. Det foregår på workshops, vandringer og på en række arbejdsgruppemøder, hvor de grønne og bæredygtige løsninger samskabes i fællesskab.   

Som en del af monitoreringen af naturen, arbejder Kildedal By med borgervidenskab, hvor borgere og foreninger bidrager med registrering og viden af flora og fauna som supplement til biologernes overvågning af beskyttede natur og beskyttede arter. Ved at afsætte årlige midler til bæredygtighedsindsatser i Byforeningen sikrer vi, at det er muligt at understøtte eller afbøde en udvikling i biodiversiteten, hvis der viser sig behov for det. 

I forbindelse med naturkvalitetsprogrammet og bylivsplanen etablerer vi et dyrkningslandskab, som vil øge naturværdien markant, skabe fællesskaber og bidrage med mad til dyr og mennesker. Det er innovativt og nyt at arbejde så strategisk med madskov og med dyrkning ud fra regenerative principper, hvor der gives mere til naturen, end der tages og som binder CO2 som kulstof i jorden. Samtidig er det med til at engagere beboere og interesserede i udvikling og drift af dyrkningsfællesskabet.   

Det hele bliver forankret i en byforening for hele Kildedal By, hvor to medarbejdere får ansvaret for monitoreringen, kommunikation og dyrkningslandskabet og derudover skal arbejde for at understøtte kultur, byliv, natur og biodiversitet.  

 

Anbefaling 9. Frem kommunikation af naturens værdiskabelse   

I Kildedal By er det indskrevet i Byforeningens vedtægter, at foreningen får ansvaret for at kommunikere om naturen, både om brugen af den og om dens muligheder og fortræffeligheder. Det vil både ske løbende og i den kommunikation, brugerne møder på stedet. Som beskrevet ovenfor engageres beboere og interesserede i det store regenerative dyrkningslandskab, mens overvågningen af naturen suppleres med borgervidenskab udført af lokale borgere og interesseorganisationer.    

Biodiversitetsstrategien og naturkvalitetsprogrammet er ligeledes skabt i samskabelse med lokale grønne organisationer.   

Alle disse ting er med til, at Kildedal By udvikles på lokal viden, og at beboere og bruge i fremtiden vil have en tæt relation og forståelse for naturen i og omkring byen.   

Samlet set tror vi på, at de konkrete anbefalinger og vores arbejde med at efterleve dem, vil føre til en byudvikling i Kildedal By, der beskytter og fremmer biodiversite

CO2-udledningen bliver trykket i bund i byggeriet af ny by

Der bliver brug for den nyeste viden og de stærkeste løsninger, når byggefirmaerne tager fat på at projektere bygningerne i den kommende Kildedal By. For allerede inden de sætter spaden i jorden, skal de have udregningerne klar i forhold til, hvad klimapåvirkningen bliver for de forskellige bygninger.

– Vi stiller krav i alle købsaftaler om, at alt nybyggeri i Kildedal By maksimalt må have en CO2-udledning, som følger den frivillige CO2-klasse for det år, der bliver søgt byggetilladelse. Det er et skrapt krav, som udfordrer udviklerne. Men samtidig mærker vi også, at byggeriets aktører selv tripper for at finde de gode løsninger og få dem i spil, siger Tim E. Halvorsen, projektdirektør i Kildedal P/S.

Han tilføjer, at det ambitiøse krav kommer i halen på et andet krav, som selskabet stiller til udviklerne: Alle byggerier skal som minimum kunne certificeres til standarden DGNB Guld ligesom også hele Kildedal By som byområde skal DGNB-certificeres.

Ambitiøse krav

Formålet med arealudviklingsselskabet Kildedal P/S er at udvikle Kildedal By til en ny, levende og let tilgængelig by med en bæredygtig tilgang til livet og naturen. Byen ligger ved Kildedal Station i Ballerup Kommune og vil rumme 2.000 boliger og 5.000 arbejdspladser inden for især life science frem mod 2035. Den ambition forpligter, fortæller Ballerups borgmester, Jesper Würtzen.

– I Ballerup har vi sat et ambitiøst mål om at nedbringe CO2-udledningen i kommunen med 85 procent inden 2030. Det når vi kun, hvis alle sektorer arbejder sammen og finder nye løsninger. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi i Kildedal By stiller så skarpe krav til byggeriet. Det inspirerer både os selv og kan forhåbentlig også inspirere andre og give værdifuld viden om, hvordan vi frem mod 2030 udvikler vores nybyggerier, siger Jesper Würtzen.

Ifølge Tim E. Halvorsen er de skærpede krav en følge af en ambitiøs ejerkreds, og at de professionelle investorer selv melder sig på banen med ambitiøse projekter. Og eftersom byggesektoren er en væsentlig udleder af CO2, er der brug for en konstant opmærksomhed på løsninger, der driver udledningen ned, fortæller Tim E. Halvorsen.

– En by koster på klimaregnskabet. Heldigvis har Kildedal et par ambitiøse ejere, som nu stiller endnu mere ambitiøse CO2-krav end oprindeligt. Vores dialog med investorer viser også, at de vil tage godt imod skærpede krav. Derfor hæver vi nu barren og gør den frivillige CO2-klasse til et fælles krav for alle, der bygger i Kildedal By, siger han.

Fakta: Mindre CO2 allerede i 2023-byggerier 

Fra 2023 bliver der for første gang stillet krav i det danske bygningsreglement til byggeriers CO2-udledning. Det sker som led i Danmarks målsætning om at nå en 70 procent CO2-reduktion i 2030. Kravet betyder, at alt nybyggeri skal overholde en maksimal CO2-grænse på 12 kg CO2 pr. m2 pr. år. Forventningen er, at bygningsreglementets krav med tiden bliver skærpet.

Sideløbende bliver der indført en frivillig CO2 -klasse (også kaldet lavemissionsklasse), som stiller skærpede krav til byggeriets klimapåvirkning. I den frivillige CO2-klasse bliver loftet på CO2-udledningen løbende sænket.

Søger bygherrerne om byggetilladelse i 2023, må de have en udledning på 8 kg CO2 per m2, der bygges. To år senere falder loftet til 7 kg, og i 2029 er kravet helt nede på 5 kg CO2 pr m2. Målene i lavemissionsklassen sikrer dermed, at der er et fortsat pres på at nå ambitionerne om at bygge med bæredygtige tiltag.

Figur viser Kildedals krav til co2-udledning
Kravene til CO2-udledningen fra byggeriet af Kildedal By bliver gradvist skærpet i de kommende år.

Ny by i Kildedal bliver bygget på fællesskaber

Gennem byen løber byens fælles park og naturens hovedvej i Kildedal By. Rundt om i byen samler borgere og besøgende sig omkring udekøkkenet, dyrker jorden, får pulsen op, nørder i reparationsværkstederne, nyder udsigten fra udsigtstårnet på toppen af bakken og gør klar til ugens fællesspisninger. De fælles faciliteter indgår alle i Bylivsplanen for Kildedal By, der som en vigtig milepæl i arbejdet med at skabe en ny by skal få bylivet i Kildedal By til at blomstre, samtidig med, at den nye by vokser frem.
– En by og et godt sted at leve er meget mere end en byggegrund i den rigtige størrelse. I Kildedal By begynder vi med at investere i naturen og i faciliteter og fællesskaber for de mennesker, der skal bo sammen. Når vi skaber rammerne om det gode liv så tidligt, er fundamentet på plads, allerede inden vi tager de første spadestik. Jeg kan næsten ikke vente til den dag, vi mødes til den første fællesspisning i Kildedal By, siger Siv Raun Andersen, by- og bæredygtighedschef i Kildedal P/S, der udvikler den nye by.

Byværter holder livet i gang

Bylivsplanen tager fat i de forskellige delområder i Kildedal By og beskriver, hvordan de hver især bidrager til fællesskaberne, en natur i balance og muligheden for at leve et sundt liv. Samtidig præciserer planen, at de kommende bygherrer skal reservere 1 procent af deres arealer til fælles funktioner og betale til et fælles kunstprogram. Som noget helt unikt bliver der også ansat to byværter, der skal sætte fælles aktiviteter i gang og sikre, at fællesfunktionerne fungerer og bliver vedligeholdt. Værterne har også en særlig rolle i forhold til at arbejde for deleøkonomi, fokus på ressourcer og formidling om bæredygtighed og natur.

Byværterne er en del af en overordnet fælles grundejerforening for hele Kildedal By, som skal drifte fysiske anlæg og kultur og bæredygtighed – og som er med til at sikre, at intentionerne i bylivsplanen fortsætter, når byen står færdig – forventeligt omkring 2035.
– Det er fantastisk vigtigt, at vi har nogle ankerpersoner, som kan være med til at udvikle og drive fællesskaberne frem. Vi tror på, at rigtig mange ting vil ske af sig selv, ganske enkelt fordi facilite-terne er der. Men værterne får en vigtig rolle i at skabe de bedste betingelser for byens pionerer, så deres idéer kan komme flest muligt til gavn, siger Siv Raun Andersen.

Virksomheder er en del af bylivet

Fuldt færdigbygget vil Kildedal By have godt 2000 boliger og 5000 arbejdspladser indenfor især life science og videnstunge erhverv.
De mange arbejdspladser skal ikke ligge døde hen efter fyraften, men tværtimod kunne bruges aktivt af beboerne, dels for at udnytte ressourcerne bedst muligt, dels for at sikre liv i byen. Det kan være, at beboerne kan købe overskydende mad med hjem fra kantinen eller bruge fitnessrummet om aftenen. På samme måde kan medarbejderne tage del i de mange aktiviteter, der foregår i byen eller benytte aktivitetsruterne til en frisk pause.
– Det er bedre for kloden, når vi deles om ressourcerne. Samtidig fremmer vi fællesskaberne, når vi deler funktionerne mellem os – også på tværs af virksomheder og boliger. Det tror vi på, vil være attraktivt for både kommende beboere og arbejdspladser. Kildedal By skaber rammerne om et sundt liv, hvor vi gør det enkelt at være en del af fællesskabet og svært at være ensom, slutter pro-jektdirektør for Kildedal P/S Tim E. Halvorsen.

Du kan allerede nu følge byudviklingen på facebook.com/kildedalby og holde dig orienteret på her på siden, hvor du også kan læse hele bylivsplanen.

Fakta:

Alle bygherrer i Kildedal By er forpligtet til at afsætte 1 procent af byggeriet til fælles bylivsfunktioner. Dermed har udviklingsselskabet hånd i hanke med, at intentionerne i Bylivsplanen også bliver ført ud i livet.

Mor og datter ser på skitse over langhus på arkæologivandring i marts 2023
Også i bondestenalderen var området omkring Kildedal Station et godt sted at bo. Selskabet bag Kildedal By inviterer den 14. juni til endnu en arkæologisk vandring med arkæologer fra Kroppedal Museum, hvor alle interesserede kan høre mere om fortiden og det fremtidige liv i den nye by i udkanten af Storkøbenhavn.
kort fra bylivsplan med oversigt over fælles faciliteter
Bylivsplanen fastlægger, hvilke fælles faciliteter og funktioner, beboere og besøgende får glæde af i Kildedal By.

Tæt samarbejde sikrer biodiversiteten i Kildedal By

Over de næste 10-15 år udvikler arealselskabet Kildedal P/S en ny by omkring Kildedal Station i Ballerup med 2000 boliger og 5000 arbejdspladser. Kildedal By udvikles i et smukt landskab af markante bakkedrag, dyrkede marker, lavtliggende eng- og moseområder, overdrev, læhegn og småsøer af høj naturmæssig og rekreativ værdi. Den nye by vil bygge videre på de eksisterende naturværdier og sikre den bedst mulige biodiversitet samtidig med, at byen vokser frem.

Selskabet har derfor fra begyndelsen samarbejdet med medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening i Ballerup, fortæller projektdirektør i Kildedal P/S Tim E. Halvorsen.

”Vi skylder en stor tak til medlemmerne i Danmarks Naturfredningsforening i Ballerup for deres engagement i arbejdsgruppen for biodiversitetsstrategien. De har et stærkt lokalt kendskab og stor faglighed. Vi har brugt mange vinteraftner sammen for at sikre, at vi fik de bedste løsninger for biodiversiteten i udviklingen af Kildedal By. I fællesskab har vi landet en ambitiøs og realistisk strategi”, siger han.

Karin Traun, der er konstitueret formand for Danmarks Naturfredningsforening i Ballerup, siger:

”Det er glædeligt, at et byudviklingsselskab som Kildedal P/S tager så stort ansvar for at arbejde for at skabe bedre vilkår for naturen. Vi er stadigvæk i dialog om afværgeforanstaltninger i få, men vigtige områder.

Når nu der skal bygges på arealet, er vi glade for, at vi er blevet lyttet til og taget med på råd så tidligt i forløbet og det kan også inspirere i andre byudviklingsprojekter både i Ballerup og rundt om i landet.”

Stiller krav til alle, der vil bygge i Kildedal

Når Kildedal By bliver udviklet vil der blive skabt nye våde og tørre levesteder for at fremme biodiversiteten. Mere end halvdelen af alle planter vil være hjemmehørende arter til glæde for insekterne i området. Naturen bliver trukket ind mellem bygningerne, mens en stor grøn korridor forbinder eksisterende enge, moser og overdrev. Regnvand bliver ledt i åbne render og forløb til glæde for flora, fauna og helt sikkert også byens kommende børn. Mellem den beskyttede natur og det kommende byggeri er udpeget en zone, hvor der skal tages særlige hensyn for at passe på naturen.

”Det er indgribende at bygge en by, det er vi helt bevidste om. Netop derfor er biodiversitetsstrategien et vigtigt dokument i byudviklingen. Det forpligter os og de kommende bygherrer i området til at beskytte og forbedre artsrigdommen i området. Bygherrerne skal leve op til kravene for at få lov til at bygge,” fortæller projektdirektør i Kildedal P/S Tim E. Halvorsen.

Biodiversiteten skal måles og vejes nu og i fremtiden

Udgangspunktet for strategien er en grundig kortlægning af den eksisterende biodiversitet i området suppleret med en række konkrete handlingsplaner, der skal være med til at øge biodiversiteten.

”Vi har forpligtet os selv med et ambitiøst monitoreringsprogram, som fremover skal måle og veje og ikke mindst formidle biodiversiteten i Kildedal hvert tredje år. På den måde kan vi også i fremtiden holde øje med, at de grønne indsatser udvikler sig som planlagt, og vi kan handle hurtigt, hvis der er behov for det. Ambitiøse mål, tydelige krav og løbende opfølgning på naturområdet er vejen til at sikre biodiversiteten særligt i forbindelse med byudvikling. Biodiversitetsstrategien er et af flere metoder til at sikre dette i Kildedal By”, siger by- og bæredygtighedschef i Kildedal P/S Siv Raun Andersen.

I et andet samarbejde med de grønne organisationer og Ballerup Kommune arbejder Kildedal P/S på et naturkvalitetsprogram for naturen rundt om Kildedal By for at forbedre naturen der og sikre en nænsom adgang i den. Naturkvalitetsprogrammet lanceres sidst på sommeren.

Fakta om Kildedal By

Kildedal By bliver bygget omkring Kildedal Station i Ballerup Kommune de næste 10 til 15 år. Byen befinder sig mellem det åbne land og den tætte by og har en bæredygtig tilgang til livet og naturen. Byen bliver på 44 hektar og får 2000 boliger, 5000 arbejdspladser, butikker, daginstitutioner, kulturtilbud og et bevægelseshus. De første byggeprojekter forventes at gå i jorden i 2024.

Formålet med biodiversitetsstrategien i Kildedal By er,

 • At opretholde, bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet
 • At skabe ny biodiversitet
 • At registrere biodiversiteten fra starten og monitorere den i fremtiden
 • At informere om og involvere i natur og biodiversitet nu og i fremtiden
 • At afsætte midler til fremtidige bæredygtighedsindsatser i Kildedal By

Find Biodiversitetsstrategien og læs mere under siden med Planer og programmer

 

Foto af stationsskiltet på Kildedal station med udsigt over området
Efter et tæt samarbejde med DN Ballerup ligger der nu en fast strategi for biodiversiteten i Kildedal.