Tilmeld Nyhedsbrev

Langhuse fra oldtiden fundet i Kildedal

Arkæologer begynder i denne uge en omfattende udgravning forud for den kommende byudvikling omkring Kildedal Station. De indledende undersøgelser har allerede afdækket flere langhuse og en såkaldt palisade fra stenalderen.

Forundersøgelser på tre områder omkring Kildedal Station har vist, at der her findes oldtidsminder, som kan være over 5000 år gamle. Arkæologer fra Kroppedal Museum har blandt andet fundet flere langhuse, der sandsynligvis går tilbage til stenalderen. Derfor igangsætter man nu en større udgravning i området, som skal løbe over de næste 12-18 måneder.

De nye fund er gjort under en prøvegravning på arealerne omkring Kildedal Station som led i områdets kommende byudvikling. Det 44 hektarer store område omkring stationen skal fremover udvikles til en ny bydel under navnet Kildedal med både boliger og erhverv. Det vedtog Ballerup Kommunalbestyrelse i september sidste år. Byudviklingen drives af arealudviklingsselskabet Kildedal P/S, som er ejet af Ballerup Kommune og PensionDanmark.

Nye brikker til områdets kulturhistorie

Der er tidligere fundet oldtidslevn i tilstødende områder til Kildedal i form af bygninger, bopladser, våben og et skelet af en kvinde fra stenalderen. De nye fund af langhuse vurderes at stamme fra den såkaldt yngre stenalder, som i Danmark varede fra år 3900 til 1800 f.Kr. Nogle af fundene stammer muligvis fra jernalderen.

”Kildedal ligger i et velkendt kulturhistorisk område, som er rigt på oldtidsminder. Vådområderne omkring Værebro Å har tiltrukket mennesker gennem årtusinder og har været brugt til ofringer og til deponering af våben og smykker. Vores indledende undersøgelser tyder på, at også Kildedalområdet vil afdække væsentlige brikker til områdets historie,” forklarer Lotte Reedtz Sparrevohn, museumsinspektør ved Kroppedal Museum, som leder udgravningsarbejdet.

Et andet spektakulært fund fra prøvegravningen er spor efter et langt hegn, som kan vise sig at være en såkaldt palisade fra bondestenalderen. Det vil de kommende udgravninger kaste lys over.

Vigtige for selvforståelsen

Udviklingsselskabet Kildedal P/S har indgået et samarbejde med Kroppedal Museum omkring formidlingen af udgravningsarbejdet og de eventuelle fund undervejs. Sideløbende fortsætter byplanlægningen af projektet i samarbejde med arkitekter, ingeniører og myndigheder.

”Oldtidens minder har betydning for vores selvforståelse og vores danske kulturarv, så vi er glade for at kunne støtte museets arbejde. Vi har som selskab stort fokus på at inddrage borgere og samarbejdspartnere i projektudviklingen af det nye Kildedal, og det gælder også udbredelsen af den viden og indsigt, som måtte ligge begravet her,” siger projektdirektør i Kildedal P/S Tim Halvorsen.

Arkæologerne påbegynder arbejdet den 4. oktober, og der bliver i nær fremtid opstillet informationsskilte på stedet. Interesserede kan desuden følge med på Kildedals hjemmeside www.kildedalby.dk og på Kroppedal Museums hjemmeside www.kroppedal.dk og på deres Facebookside under navnet ”Kroppedal Museum”.

Proces for udgravningen:

  1. Udgravning af otte felter fordelt på tre områder omkring Kildedal Station
  2. Efterbehandling med konservering af fund, rapportskrivning og sikring af dokumentation for eftertiden
  3. Naturvidenskabelige undersøgelser af fundene
  4. Formidling og udstilling af eventuelt særlige fund
  5. Udgravningens resultater bruges i den videre forskning

Fakta om udviklingen af Kildedal

  1. Kildedal er et nyt byområde i Ballerup Kommune tæt på Kildedal Station
  2. Projektområdet udgør 44 hektarer, hvoraf Kildedal P/S ejer omkring 30 hektarer grundarealer
  3. Her skal udvikles omkring 2.000 boliger og et erhvervsområde med fokus på life science
  4. Dertil kommer offentlige institutioner, butikker og grønne områder
  5. Udviklingsperioden løber over de næste 10-15

Pressekontakt vedr. Kildedal

Simon N. Madsen

Tlf. 31980380

snm@kildedalby.dk

 

Pressekontakt vedr. Kroppedal Museum

Dorte Tegtmeier

Tlf. 40754060

presse@kroppedal.dk