Tilmeld Nyhedsbrev

Organisationen i Kildedal P/S er nu på plads – ansætter tre profiler

I januar ansatte Kildedal P/S Tim E. Halvorsen som projektdirektør med ansvar for udviklingen af det store byudviklingsområde i de kommende år. Organisationen er nu på plads med ansættelse af yderligere tre erfarne profiler, og udviklingen af Kildedal kan nu tage fart.

Stiftelse i november 2021 og organisation helt på plads i marts 2022

Kildedal P/S blev stiftet i november 2021 af PensionDanmark og Ballerup Kommune. Bestyrelsen udpegede Bo Rasmussen som formand for selskabet.

I januar tiltrådte Tim E. Halvorsen som projektdirektør. Han fik herefter opgaven med at få sat det fremtidige hold, som skal facilitere udviklingen af Kildedal By på grundlag af visionen, værdiprogrammet og helhedsplanen.

Efter en effektiv rekrutteringsproces, hvor der blev søgt efter tre profiler til Kildedal P/S, er processen nu slut. Resultatet er en ansættelse af tre erfarne profiler. Tim E. Halvorsen udtaler i den forbindelse:

”Det er lykkes Kildedal at tiltrække topkvalificerede folk til de tre stillinger i Kildedal P/S. Det er profiler, som har en baggrund inden for bæredygtig byudvikling, styring af byggemodning og forsyningsprojekter samt administrativ styring. Der er en stærk konkurrence i det nuværende arbejdsmarked, men det har været muligt at tiltrække stærke kræfter, som alle har haft stor interesse for at kunne få lov til at skabe en ny by helt fra bunden. Med ansættelse af Siv Raun Andersen, Lene Madsen og Helene Runliden står Kildedal stærkt rustet til de kommende år, og jeg glæder mig til, at de tiltræder.”

Tre erfarne profiler ansat

Det har været vigtigt for Kildedal P/S at kunne ansætte dygtige og erfarne folk med forhåndskendskab til opgaverne. På denne baggrund tiltræder følgende personer Kildedal P/S den 1. maj:

  • Siv Raun Andersen i stillingen som chef for By & Bæredygtighed
  • Lene Madsen i stillingen som projektchef for Byg & Teknik
  • Helene Runliden i stillingen som administrationschef

Siv Raun Andersen har stor erfaring med by- og områdeudvikling. Hun har tidligere arbejdet med udvikling af Køge Kyst, Ørestaden og Kulbanekvarteret. Senest har Siv Raun Andersen være ansvarlig for Klima- og Miljøområdet i Frederiksberg Kommune. I forbindelse med sin tiltrædelse i Kildedal P/S udtaler Siv Raun Andersen:

”Jeg glæder mig til at omsætte de høje ambitioner og de stærke værdi- og kvalitetsprogrammer til en levende og bæredygtig ny by i det smukt kuperede landskab. I kombination med et tæt samarbejde med de stærke partnere Ballerup Kommune og PensionDanmark kan det kun blive godt. Jeg er sikker på, at Kildedal bliver banebrydende inden for by- og erhvervsudvikling,” siger Siv Raun Andersen.

Lene Madsen har de seneste godt otte år stået i spidsen for den tekniske udvikling af byudviklingsprojektet Nærheden. Lene Madsen har tidligere arbejdet både i Roskilde Kommune og på tegnestue og har en baggrund som landskabsarkitekt. Lene Madsen udtaler om sin tiltrædelse:

”Jeg glæder mig meget til at bruge mine erfaringer fra byudviklingen i Nærheden i arbejdet med at udvikle en ny bæredygtig og innovativ bydel i Kildedal. Der er mange lighedspunkter mellem de to projekter, blandt andet at arbejdet foregår i en lille og smidig organisation med stærke bånd til en dygtig kommunal administration.”

Som administrativ ankerperson er valget faldet på Helene Runliden. Hun har stor administrativ erfaring og har tidligere fungeret som administrationschef i en selvejende virksomhed. Endvidere har Helene Runliden stor og bred erfaring med andre administrative processer, og hun er uddannet cand. oecon. fra Aalborg Universitet. Helene Runliden glæder sig til sit nye job og udtaler:

”Det er en gave at få lov til at være med til at udvikle Kildedal By. Jeg glæder mig til at træde ind i teamet og sammen med dem og ejerne at skabe en banebrydende by, der kommer til at stå i mange år.”

De tre nye profiler tiltræder den 1. maj. Projektkontoret åbner sine døre på Parkskolen i Ballerup, hvor Ballerup Kommunes Center for By, Erhverv og Miljø også holder til.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til:

Projektdirektør Tim E. Halvorsen, telefon 29 13 44 88 eller på mail teh@kildedalby.dk

Fra venstre: Siv Raun Andersen, Lene Madsen og Helene Runliden