Tilmeld Nyhedsbrev

Kildedal støtter nye lovkrav til et lavere klimaaftryk i byggeri

Kildedal P/S skriver sig nu på den efterhånden lange liste over organisationer, der med en hensigtserklæring ønsker at påvirke de aktuelle forhandlinger om en revision af byggelovgivningen.

Det sker ved, at udviklingsselskabet bag Kildedal By tilslutter sig Reduction Roadmap-initiativet, der skal reducere klimaaftrykket i byggeriet i relation til Paris-aftalen.

”Der er behov for, at hele byggebranchen arbejder på at mindske byggeriets klimaaftryk. Den letteste vej til det, er at skærpe kravene i byggelovgivningen. Derfor støtter vi Reduction Roadmap. Vi stiller allerede nu krav om, at alt byggeri i Kildedal By skal overholde den frivillige CO2-klasse. Med mere ambitiøse, generelle lovkrav vil samtlige producenter, leverandører og rådgivere arbejde for løsninger med en lav klimabelastning – det er både godt for klimaet og vil betyde et langt større udvalg af klimavenlige løsninger”, siger by- og bæredygtighedschef og vicedirektør i Kildedal PS, Siv Raun Andersen

Kildedal By opføres de kommende år rundt om Kildedal S-togs Station og vil bestå af 2000 boliger, 5000 arbejdspladser, daginstitutioner, butikker, parker, naturområder og kultur- og fælleskabsfaciliteter. Kildedal By opføres efter et omfattende kvalitetsprogram, der bl.a. stiller ambitiøse krav til bæredygtighed.

Den omfattende liste over støtteorganisationer, som Kildedal PS nu er en del af, sender et tydeligt signal til lovgiverne om, at bygge- og anlægsbranchen er klar til at stå sammen og accelerere den grønne omstilling i overensstemmelse med klimavidenskaben og Paris-aftalen.

𝐎𝐦 𝐑𝐞𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐑𝐨𝐚𝐝𝐦𝐚𝐩
Reduction Roadmap er et forskningsbaseret værktøj, der med baggrund i klimavidenskaben opstiller konkrete, årlige CO2-mål for nybyggeri i Danmark. Roadmappet viser, hvor byggebranchen står i dag, hvor den skal hen, og med hvilken hastighed klimabelastningen for nybyggeri skal nedbringes for at bygge inden for Parisaftalens målsætning om en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader celsius.

Roadmappet er udviklet af Artelia Denmark, EFFEKT og CEBRA i et tværfagligt partnerskab. Data er valideret af BUILD, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, DTU og Syddansk Universitet. Projektet er finansieret af Realdania og Villum Fonden.

Læs mere på reductionroadmap.dk