Tilmeld Nyhedsbrev

Kildedal By udvikler sit byområde til guldstandard

Meget få byområder i Danmark arbejder så bevidst med bæredygtigheden af hele byområdet som Kildedal By, der netop har nået den første milepæl i en længere proces om at bygge en by baseret på bæredygtige tiltag.

Over det næste årti bliver Kildedal By planlagt, udviklet og bygget ud fra en dokumenteret bæredygtig tilgang, som betyder, at byen bliver opført og certificeret på guld-niveau efter den såkaldte DGNB -standard. En lang række krav knytter sig til naturbeskyttelse, biodiversitet og klimatiltag, som de fleste forbinder med bæredygtighed. Men de bæredygtige tiltag handler ikke kun om at reducere CO2-udledningen i den nye by.

”Bæredygtighed er et vidt begreb, og derfor også et begreb, der alt for ofte bruges i flæng. Men i dag kan vi ikke tale om bæredygtighed uden at dokumentere vores indsatser. Bæredygtighed handler i bund og grund om at handle ansvarligt med mindst mulig påvirkning af kloden og livet i de efterfølgende generationer. Det er med den tilgang, vi planlægger Kildedal By,” siger Bo Rasmussen, bestyrelsesformand i arealudviklingsselskabet Kildedal By.

 

Afsæt i FNs verdensmål
DGNB-kravene baserer sig på FN’s verdensmål og er byggebranchens hyppigst anvendte standard for byggeri, der arbejder mod en grøn omstilling og for at fremme verdensmålene. Det sker ved grundigt at forholde sig til et byggeprojekts bæredygtighed i forhold til processen, miljøet, økonomien, den sociale bæredygtighed og den tekniske kvalitet.

Første skridt er en såkaldt DGNB-plancertificering, som evaluerer bæredygtigheden i byens plangrundlag gennem en tredjepartsverificering hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri. Det fortæller byområde-auditor Mathias Holm Sørensen fra Aaen Engineering, der har været en del af processen.

”Kildedal By har arbejdet meget seriøst med bæredygtighed og har forholdt sig aktivt til de fem hovedområder i certificeringen. Det har resulteret i en flot score på 75,5 procent, hvor minimumsscoren for at opnå DGNB guld er 65 procent. En del byområder er plancertificerede, men er ikke gået videre med en midtvejs- og endelig certificering. Med det grundige forarbejde har Kildedal By nu de bedste forudsætninger for at fastholde og komme i mål med certificeringen,” siger han.

Kildedal Bys plangrundlag er blevet vurderet ud fra et omfattende hierarki af 32 kriterier, 115 underkriterier og 288 relevante indikatorer. At Kildedal By skal leve op til kriterierne, vil beboerne i den nye by opleve i hverdagen: For eksempel ved at bygherrerne skal opføre deres byggerier, så der er bevoksning på mindst 10 procent af facaderne, og at man let kan undvære bilen og i stedet oplade sin elcykel eller gå til toget. Men også ved at kunst er integreret i den nye by.

Andre krav er tænkt ind i planlægningen af byen, for eksempel som krav til mikroklimaet omkring den enkelte bolig, så der ikke opstår vind-gener eller skygge fra høje bygninger på beboernes terrasser. Mens andre krav via en app, byttestationer og værksteder gør det let at dele og reparere værktøj, bøger, isenkram, cykler og andre hverdagsting.

Endelig har kriterier for byens sociale sammenhæng indflydelse på sammensætningen af boligtyper i byen, og der er kriterier for borgerinddragelsen i processerne både før byen bliver bygget, undervejs og når livet skal leves i Kildedal By.

”DGNB-certificeringen har været en løftestang for, hvordan vi planlægger den nye by helt fra grunden. Det betyder, at vi sammen med vores rådgivere har kunnet forholde os til hvert eneste forhold i byen og vurdere, hvordan vi omsætter det til et bæredygtigt tiltag. Det gør rådgiverne og bygherrerne til aktive medspillere i den grønne omstilling. Det er derfor en meget vigtig milepæl, at vi nu står med den første fase af en bæredygtighedscertificering for hele området som samlet by,” fortæller Siv Raun Andersen, by- og bæredygtighedschef og vicedirektør i Kildedal By.

 

Fakta: Lang vej til endelig guld-certificering

Kildedal By er med DGNB-plancertificeringen nået det første skridt mod at blive certificeret som byområde. Plancertificeringen ophører efter 3 år, men kan fornyes yderligere 3 år. Når mindst 25 procent af Kildedal By er byggemodnet og den overordnede infrastruktur er fastlagt, vil byen nå til en midtvejscertificering, der varer i 5 år og som ligeledes kan fornyes, afhængigt af takten for byudviklingen. Den endelige certificering kræver, at 75 procent af det samlede etageareal i Kildedal By er etableret, og vil have ubegrænset varighed. Dette betyder, at DGNB skal anvendes som kvalitetssikringsværktøj igennem hele byområdets udviklingsperiode for at sikre den rette implementering af de planlagte tiltag.

Der findes tre certificeringsniveauer i DGNB: sølv, guld og platin, og certificeringen af Kildedal By som byområde rammer dermed ind på det næsthøjeste niveau.

Foto af stationsskiltet på Kildedal station med udsigt over området
Mulighed for at transportere sig uden bil er en vigtig bæredygtighedsparameter i DGNB-certificeringen.
Visualisering af Kildedal Torv lavet af Werk Arkitekter
Kildedal Torv kan være med til at skabe rammerne om et bæredygtigt naboskab og en tæt sammenhængskraft i Kildedal By. Visualisering: Werk Arkitekter