Tilmeld Nyhedsbrev

Hvad graven gemte… og hvad fremtiden byder på.

Grå skyer en kølig martsdag kunne ikke bremse interessen for at følge i fodsporene på de mennesker, der før har levet i området omkring Kildedal Station. Men ikke alt så dagens lys på forårets arkæologivandring i området omkring Kildedal Station.

Mere end 100 mennesker deltog i marts på en fælles vandring på arealerne, hvor Kroppedal Museum har gennemført arkæologiske undersøgelser for Kildedal P/S, inden byudviklingen går i gang.

På forårets vandring kunne vi se sporene efter en lang palisade bygget i bondestenalder for næsten 5.000 år siden, samt flere langhuse fra jernalderen. Men det var ikke alt, arkæologerne var klar til at fortælle om.

Få dage forinden var den nemlig stødt på en lille gravplads fra yngre romersk jernalder. Det blev bevaret som en hemmelighed, indtil det stod klart præcis, hvor mange grave der var og hvilke gravgaver, der var i dem.

Fundet viste sig at bestå af tre grave, hvoraf de to desværre var meget nedpløjede. I den ene lå en benkam og i den anden tre lerkar.

Den tredje grav var derimod bedre bevaret. Heri lå resterne af en kvinde, der var blevet begravet i sin klædedragt og iført smykker. Om halsen havde hun to fine perlekæder, den ene af rav, den anden af glasperler. I alt var der 100 perler. Bag kvindens hoved stod to lerkar, formentlig et mad- eller drikkeoffer, men der var ikke noget indhold bevaret i karrene. Af selve klædedragten var der heller ingen spor, kun to dragtnåle af bronze lå stadig i graven.
Dragtnålene kan dateres ret præcist til den seneste del af den romerske jernalder, omkring år 350 e. Kr.
Perler, lerkar og dragtnåle har nu været gennem museets kyndige konservators hænder, mens skelettet er bragt til Panuminstituttet, som vil foretage en analyse af kvindens knogler og tænder. Ved analysen bestemmes kvindens alder og sundhedstilstand.

100 glasperler blev fundet i graven

Det var en stor overraskelse for arkæologerne, at der var en gravplads i området, da de ikke havde opdaget gravene ved den indledende prøvegravning, hvor området var blevet screenet for fortidsminder. Den lille gravplads viste sig at have ligget imellem arkæologernes søgegrøfter, men heldigvis dukkede den frem ved den egentlige udgravning.

Arkæologerne tager nu hul på et nyt område ved Sørup på den nordlige side af Måløv Byvej. I løbet af efteråret bliver arkæologerne fra Kroppedal Museum færdige med de arkæologiske udgravninger i Kildedalområdet, men inden da kan du den 6. september blandt andet høre om de grave – med indhold – der dukkede op under udgravningen.

arkæolog arbejder i Kildedal

Det sker ved en ny fælles vandring fra Kildedal Station. Turen varer fra kl. 17-19 og handler udover arkæologien også om det liv, der er på vej til Kildedal By. Derfor kan du på turen høre mere om den nye bypark, der efter planerne skal løbe som et grønt strøg gennem byen. Du kan også høre om de nye faciliteter, stier og anlæg, der vil gøre det lettere at opleve naturen omkring byen, samtidig med at vi passer på de sårbare områder og det lokale dyre- og planteliv.

Septembertur med fokus på naturen og fortiden i Kildedal

skelet i grav
Arkæologerne har fundet en velbevaret grav i Kildedal-området