Tilmeld Nyhedsbrev

Primære logo – CMYK og RGB

Sekundært logo – CMYK og RGB

Helhedsplan opdateret januar 2023

Kildedal vil have byliv, biodiversitet og høj kvalitet fra første spadestik

Ambitionerne er tårnhøje for Kildedal, der udvikles over de næste 10 til 15 år rundt om Kildedal Station i Ballerup Kommune. Byen vil sætte nye standarder indenfor biodiversitet, byliv, fællesskaber og bæredygtige tiltag. Målsætningerne er beskrevet i det kvalitetsprogram, som netop er udgivet af arealudviklingsselskabet Kildedal P/S, der er ejet af Ballerup Kommune og Pensiondanmark i fællesskab.

  • Kvalitetsprogrammet sikrer, at vi får en levende og varieret by i høj kvalitet. I programmet giver vi klare anvisninger til kommende bygherrer og investorer om, hvordan de skal bygge for at indfri vores ambitioner for Kildedal. De skal vælge materialer, som patinerer smukt og har et lavt CO2-forbrug, og samtidig dyrke biodiversiteten, fremme fællesskab og invitere kunsten ind som en integreret del af byudviklingen. Alle skitseprojekter skal godkendes af vores bestyrelse for at sikre, at der ikke bliver slækket på ambitionerne undervejs i processen, siger projektdirektør for Kildedal P/S Tim E. Halvorsen.

Bidrager til udviklingen af Ballerup

I Ballerup Kommune ser man frem til at få kvalitetsprogrammet endeligt behandlet politisk. Det sker efter planen mandag den 30. januar, når Kommunalbestyrelsen mødes. Den nye by vil bringe attraktive boliger og mange nye arbejdspladser til kommunen. Samtidig er der lagt vægt på at skabe en sund by med oplevelser for borgere i byen og gæster udefra.

  • Det er et spændende og interessant kvalitetsprogram, der italesætter Kildedals kvaliteter. Kildedal skal efter planen bidrage til udviklingen af Ballerup Kommune med flere boliger, flere arbejdspladser, nye muligheder for at bo stationsnært og samtidig leve sundt tæt på naturen. Vi forventer os meget af vores nye by, siger borgmester i Ballerup Kommune Jesper Würtzen.

By i balance

I PensionDanmark er der også glæde over det nye kvalitetsprogram. Arbejdsmarkedspensionsselskabet har længe været kendt for at gå nye veje for at fremme bæredygtighed i byudviklingen og for at sætte fokus på biodiversitet og værdien af fællesskaber. Med Kildedal cementerer de deres position som en af de mest ambitiøse pensionsselskaber i Danmark. PensionDanmark sætter særligt pris på den dedikerede indsats for at bevare og styrke biodiversiteten i og omkring Kildedal og kravet til byggerierne om en maksimal udledning på 8,5 kg CO2/m2 pr. år. Det er cirka 30% mindre CO2 end de nuværende regler i bygningsreglementet for nyt boligbyggeri.

  • Vi vil skabe en by i balance, hvor mennesker kan leve i tæt samspil med naturen, dyrke en mere bæredygtig livsstil og indgå i meningsfulde fællesskaber. Derfor er vi glade for, at vi nu kan præsentere et så ambitiøst program til Ballerup Kommune og de mange mennesker, som skal leve og arbejde i Kildedal fremover. Det bliver et fantastisk sted at bo med de mange indsatser, der er lagt for dagen, slutter ejendomsdirektør i PensionDanmark Marius Møller.

Fakta om Kildedal

Kildedal bliver bygget omkring Kildedal Station i Ballerup Kommune de næste 10 til 15 år. Byen befinder sig mellem det åbne land og den tætte by og har en bæredygtig tilgang til livet og naturen. Byen bliver på 44 hektar og får boliger, erhverv, butikker, daginstitutioner, kulturtilbud og et bevægelseshus. De første byggeprojekter forventes at gå i jorden i 2024.

Kvalitetsprogram for Kildedal

Kildedal Life Science Innovation District

Kildedal #8

Kildedal #7

Kildedal #6

Kildedal #5