Tilmeld Nyhedsbrev

Om Kildedal

Tæt på naturen tæt på København

Kildedal bliver en grøn og dynamisk by kun en halv times togtur fra København. Her er der både plads til at bo, arbejde, og opholde sig i naturen i moderne boliger i forskellige størrelser og former. I alt bliver der bygget 2050 boliger i Kildedal. Samtidig vil byen udgøre rammen om et nyt og ambitiøst innovationsdistrikt i Storkøbenhavn med 5200 arbejdspladser indenfor life science sektoren.

Oversigtskort, Kildedal Bys placering I Ballerup Kommne med Furesø og Egedal som naboer.

Stationsby

I Kildedal er det nemt at komme til og fra sin bolig eller arbejdsplads. Byen har sin egen station og er godt forbundet til både København og de nære omgivelser.

Den gode placering i forhold til infrastruktur og trafikale forhold betyder, at Kildedal er let tilgængelig, hvad enten man kommer med tog, i bil, til fods eller på cykel. Når vi planlægger byen, tænker vi i særlig høj grad på gode forhold for bløde trafikanter og grønne transportformer.

Byliv og fællesskab i den blandede by

Kildedal bliver en blandet by med mange forskellige brugere og liv hen over dagen og aftenen. I fremtiden vil både par, singler og børnefamilier flytte ind i boligerne, og medarbejdere i byens virksomheder vil spænde bredt i både alder og hvor i verden, de kommer fra. De mange forskellige brugere og behov vil være med til at skabe fundamentet for et spændende og dynamisk byliv.

Bylivet og fællesskabet i Kildedal handler først og fremmest om at skabe et attraktivt nærmiljø for de nye beboere og de virksomheder, som flytter ind. I Kildedal er der mange steder at mødes og meget at mødes om. Nær stationen vil små butikker og caféer i fremtiden skabe rammen om et hyggeligt handelsmiljø og sikre den gode hverdag i byen. Kulturelle mødesteder og rekreative rum tænkes også ind og er med til at understøtte bykvarterernes forskellige identiteter. I de varierende byrum og de grønne mellemrum mellem husene mødes arbejdsliv og fritid, besøgsmål og hverdagsgøremål.

En by i naturen – udeliv og sundhed

Kildedal ligger midt i et kuperet landskab med direkte adgang til natur. Vi inviterer det grønne helt ind i mellem bygningerne i den nye by. Blandt andet skaber vi ”Den grønne korridor” – et vidtstrakt stykke bynatur, der forbinder byen på kryds og tværs og samtidig inviterer til bevægelse.

Vi udvikler en ny by i naturskønne omgivelser. Det er en værdi for os, at vi både passer på naturen, mens vi bygger, og når byen står færdig.

En by for livet – Et innovationsdistrikt for life science

Kildedal har høje ambitioner, når det kommer til at være ”en by for livet”. Her kommer fremtidens forskning indenfor life science til at udfolde sig med virksomheder indenfor blandt andet BioTech, MedTech, AI og data. I Kildedal vil vi koble tech og life science og styrke disse områder både lokalt, nationalt og internationalt.

I Kildedal handler det om at skabe et innovationsdistrikt på et solidt fundament af netværksdannelse og samarbejder på tværs af virksomhederne. Vidensdeling og krydsende synergier er målet, og flerbrugerhuse, delte ressourcer og mødesteder er nogle af måderne, hvorpå Kildedal understøtter både det lokale fællesskab og dermed innovationsdistriktets betydning på globalt plan.