Tilmeld Nyhedsbrev

Hverdagsliv med kunst og arkitektur

Kildedal By bliver rig på kunst og arkitektur, som trækker kulturen ind i hverdagslivet og skaber enestående oplevelser. Kunsten skaber rum for refleksion, giver identitet og liv mellem husene, mens arkitekturen skaber smukke sanselige oplevelser.

I Kildedal By får kunsten og arkitekturen første prioritet. Vi stiller skrappe krav til arkitekturen, når der bygges, mens kunsten bliver en integreret del af byen og skaber steder, handlinger og forbindelser.

I Kildedal By får du:

  • En by rig på kunst
  • Smukke facader
  • Varierede byrum
  • Arkitektur med bæredygtige tiltag
  • Pladser til fællesskab og byliv

Oplev indvielsen af kunstværket Grobund, der er Kildedal Bys første kunstværk og en ramme om aktiviteter og fællesskaber. 

Alle bygherrer i Kildedal By bidrager økonomisk til puljen Kunst i Kildedal

 

Kunst i Kildedal By

Alle bygherrer i Kildedal By bidrager økonomisk til puljen Kunst i Kildedal, som administreres af Kildedals Kunstudvalg. Det sikrer, at vi får kunst i høj kvalitet, som åbner vores sanser, skaber æstetisk flotte steder, handlinger og forbindelser og øger livskvaliteten. Vi skaber en by rig på oplevelser, hvor kunsten bliver et pejlemærke for de enkelte kvarterer, der får deres egne tydelige identiteter og skaber fysiske og sociale sammenhænge på tværs af Kildedal By. Her ses værket This place, here, now af kunstner Sørren Huttel på Sjælør Station.

Arkitektur i Kildedal By

I Kildedal By stiller vi høje krav til arkitekturen. Alle projekter skal godkendes af byudviklingsselskabets bestyrelse, så vi får en mangfoldig, æstetisk smuk og imødekommende by. Forskellige facadeudtryk, udsmykninger, karnapper eller fremspring fremmer fornemmelsen af en helstøbt mangfoldig by, hvor der venter oplevelser rundt om hjørnet, uanset om du er ude for at købe ind, på vej på arbejde eller følger din søn til gymnastik.

I Kildedal By bruger vi også arkitekturen til at fremme en mere bæredygtig livsstil. Alle bygninger skal som minimum kunne certificeres med DGNB Guld-standarden for at sikre, at vi bygger med bæredygtige tiltag, vælger materialer, som patinerer smukt og har et lavt CO2-forbrug.

Grønne byrum og pladser

Fællesskab er også overskriften på Kildedals mange pladser og grønne byrum. Pladserne bliver indrettet med et godt mikroklima i en menneskelig skala, så de fremmer byliv, fællesskab og møder mellem mennesker. Vi gør det også let at bevæge sig og få pulsen op med sportsinventar, motionspladser og multibaner på områdepladserne i Kildedal By. Det skaber fundamentet for et sundt liv i balance i fællesskab med andre. Her ses foto fra Godsbanen i Aarhus taget af tegnestuen Werk.

 

Topbillede: Hvidovre Strandpark, 2017 skabt af billedhugger Karin Lorentzen og VEGA Landskab. Den 140 meter lange slyngede siddekant er et tværsnit af hvidkål, der er skaleret 250 gange op. Kunstværket markerer grænsen mellem eng og sand og giver plads til ophold og leg tæt ved vandet. Foto: Naja Viscor.