Tilmeld Nyhedsbrev

Ny, grøn arbejdsgruppe skal udvikle Kildedals naturområder

Kildedal P/S og Ballerup Kommune går nu sammen med lokale, grønne organisationer om at beskytte og udvikle naturen omkring den nye by. Arbejdsgruppen tæller Dansk Naturfredningsforening, Grønt Råd i Ballerup, Friluftsrådet og en række fagspecialister, der sammen skal kvalificere tiltagene i Kildedals såkaldte naturkvalitetsprogram.

I denne uge afholdt Kildedal P/S og Ballerup Kommune det første møde i den grønne arbejdsgruppe, som skal sikre værdien og oplevelsen af naturen omkring byudviklingsområdet Kildedal vest for Ballerup. Gruppen drøftede rammerne for samarbejdet og kom med flere konkrete forslag til de naturrådgivere, som skal omsætte ambitionerne til konkrete forslag.

”Vi har her en unik mulighed for at hæve kvaliteten af naturen omkring Kildedal – både for planter, dyr og mennesker. Derfor er vi glade for, at de grønne organisationer har sagt ja til at deltage i arbejdsgruppen. Det er nogle stærke, faglige kapaciteter, som samtidig har stort lokalt kendskab. Det var en fornøjelse at mærke både entusiasmen og den dybe indsigt, som de kan bidrage med,” siger Siv Raun Andersen, by- og bæredygtighedschef i Kildedal P/S.

Arbejdsgruppen vil fremover mødes fast en gang om måneden frem til den endelige præsentation af et naturkvalitetsprogram for området i foråret 2023.

Arbejdsgruppen drøftede rammerne for opgaven og debatterede oplægget fra SLA Landskabsarkitekter.

Dyrkningslaug, naturstier og grejbank

Naturkvalitetsprogrammet bliver et arbejdsredskab, som har flere formål: Det skal både sikre den fremtidige beskyttelse af fredede naturområder, der ligger uden for Kildedals kommende bebyggelse, og det skal øge naturværdien og biodiversiteten på de tidligere landbrugsarealer, som også omgiver Kildedal.

Arbejdsgruppen vil desuden arbejde med tiltag, der øger menneskers kendskab og adgang til områdets natur. Der er allerede nu kommet konkrete forslag såsom fælles dyrkningslaug, grejbanker og naturruter, som skaber forbindelse mellem byen og naturen. Faste ruter og stier kan samtidig beskytte særligt sårbare naturområder, som ikke tåler færdsel.

”Omgang med naturen kræver nænsomhed, men vi tror også på, at nem adgang til naturoplevelser kan give os mennesker en stærkere forståelse for naturen. Når vi lærer naturen at kende, bliver vi bevidste om vigtigheden af at beskytte den. Derfor har vi også fokus på den formidlingsopgave, der ligger i arbejdet, siger Siv Raun Andersen.

Arbejdsgruppen afholder næste møde i januar, hvor de skal behandle de indledende udkast til programmet, som Kildedals naturrådgivere har udarbejdet. Arbejdsgruppen vil derefter invitere interesserede til en vandring i februar, hvor de foreløbige planer kan drøftes med arbejdsgruppen på stedet.

Deltagerne i arbejdsgruppen er: Dansk Naturfredningsforening Ballerup, Grønt Råd i Ballerup, Friluftsrådet, Ballerup Kommune, Kildedal P/S og SLA Landskabsarkitekter.