Tilmeld Nyhedsbrev

Bestyrelse for Kildedal

 

Bestyrelse Kildedal

Kildedal P/S ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede og strategiske ledelse i selskabet. Bestyrelsen har desuden til opgave at sikre en forsvarlig organisering af selskabets forhold.

Bestyrelsen for Kildedal P/S består af fem medlemmer, hvoraf to medlemmer udpeges af PensionDanmark og to medlemmer udpeges af Ballerup Kommune.

Den til enhver tid siddende borgmester udpeges som det ene medlem af Ballerup Kommune. PensionDanmark og Ballerup Kommune udpeger i fællesskab det femte medlem, der også er formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen vælges for en periode på tre år ad gangen. Bestyrelsen i Kildedal P/S har følgende sammensætning pr. 26. oktober 2021:

Bo Rasmussen

Bo Rasmussen - Bestyrelsesformand

Formand for bestyrelsen. Udpeget af PensionDanmark og Ballerup Kommune

Borgmester

Jesper Würtzen - Bestyrelsesmedlem

Borgmester i Ballerup Kommune. Udpeget af Ballerup Kommune i sin egenskab af borgmester

Kåre Harder Olesen

Kåre Harder Olesen - Bestyrelsesmedlem

Senior Compliance Officer/BI Analyst. Udpeget af Ballerup Kommune

Marius Møller

Marius Møller - Bestyrelsesmedlem

Direktør for Ejendomme i PensionDanmark. Udpeget af PensionDanmark

Kim Bøgvad Larsen

Kim Bøgvad Larsen - Bestyrelsesmedlem

Projektudviklingsdirektør i PensionDanmark. Udpeget af PensionDanmark