Oplev fortiden på tur i fremtidens by

Jernalderen og Bondestenalderens hverdagsliv er kommet til overfladen i arbejdet med en ny by ved Kildedal Station. Fundene i de arkæologiske udgravninger bliver i øjeblikket omhyggeligt registreret, fritlagt og bevaret, og nu inviterer Kroppedal Museum og udviklingsselskabet bag Kildedal By til en vandring omkring udgravningerne.

Nye fællesskaber på vej

På vandringen vil du blive klogere på oldtidsfundene i området og arbejdet med at skabe en ny by med fællesskab, naturoplevelser og et hverdagsliv i bevægelse.

”Arkæologernes fund viser, at Kildedal også var populært blandt mennesker i Oldtiden. Her har været masser af aktivitet i området, fordi der var god adgang til vand, frugtbar jord og grønne enge til græssende kvæg. Når udgravningerne er færdige i løbet af året, tager vi for alvor fat på arbejdet med at skabe Kildedal By med fokus på det gode hverdagsliv og fællesskaber omgivet af fantastisk natur. Vi glæder os til at fortælle mere om planerne for den nye by på vandringen, siger Siv Raun Andersen, by- og bæredygtighedschef i Kildedal.

Arkæologer viser rundt

Det er Kroppedal Museums arkæologer, der ud fra de foreløbige fund nu gør klar til at indvie flere i områdets historie.

”Vi havde ikke været i gang i mange timer med udgravningerne, før sporene efter det første oldtidshus dukkede op. Det fund har givet os viden om, hvordan et hus fra den ældre romerske jernalder kan have været indrettet. Ved udgravningerne får vi en indsigt i områdets historie, vi ellers ikke havde fået. Den viden glæder vi os til at dele med deltagerne i arkæologivandringen,” fortæller Lotte Sparrevohn, arkæolog på museet og leder af udgravningerne.

Hun oplyser, at alle oldtidsspor dokumenteres og fund bevares for eftertiden og opfordrer alle interesserede til at deltage i vandreturen den 29. marts fra kl. 17-19. Mødestedet er Kildedal Station. Ruten er lagt, så alle kan deltage, men det er god ide at huske praktisk fodtøj.

Tilmelding kan ske indtil 27. marts på rgh@kildedalby.dk

Foto af arkæolog fra Kroppedal Museum
Daniel og Nikolaj (i baggrunden) fra Kroppedal Museum glæder sig til at fortælle om oldtidsspor og fund fra tidligere tider, når arkæologerne og Kildedal By inviterer til vandring i området omkring Kildedal Station.

Kildedal var også et smørhul i Oldtiden

Kildedal var et regulært smørhul i Oldtiden. Den gode adgang til vand, de frugtbare jorde, enge og gode muligheder for græssende kvæg gjorde Kildedal aldeles populært blandt bønder i Bondestenalderen.

Bondestenalderen løber fra 4000 til 2000 før vores tidsregning. Dengang var samfundet organiseret i familier og klaner, som havde tilhørsforhold til et område. Man havde endnu ikke egentlige stedfaste landsbyer, men flyttede med mellemrum sin bondegård til et nyt sted.

Sjældent palisadehegn
Alligevel er det tydeligt, at Kildedal har været et skattet tilhørssted. Arkæologerne har nemlig fundet rester af et sjældent palisadehegn fra omkring år 2800 før Kristus. Hegnet i Kildedal blev højst sandsynligt anlagt for at beskytte et område som en boplads eller et kultisk område. Det kan også være, at det skulle definere grænser eller skabe forbindelser mellem vådområder.

Fundet af palisadehegnet vidner om, at Kildedal var et område af en vis betydning. Samtidig spiller det meget godt sammen med tidligere fund omkring Smørum, som understreger, at der har været meget aktivitet i området i Oldtiden.

Affald giver kilde til viden
I Kildedal har arkæologerne også fundet stolpehuller fra bondehuse, lerkar og redskaber, der er gået mere eller mindre i stykker. Det er meget typisk, at man finder de redskaber, som er gået i stykker, når man udgraver tidligere bopladser. Der er de nemlig blevet smidt ud på en fælles losseplads eller lignende. Intakte redskaber, krukker og perler er forbeholdt gravhøjene, hvor høvdingene og deres familier blev begravet i al deres magt og vælde.

Vandring med fokus på arkæologi
De arkæologiske udgravninger i Kildedal By foretages af Kroppedal Museum og varer året ud. Alle fund bliver sikret for eftertiden inden byggestart i 2024. Vi glæder os til at blive endnu klogere på fortiden og dele vores viden med jer. Vi inviterer nemlig på vandring med fokus på arkæologi og status på Kildedal By i samarbejde med Kroppedal Museum den 29. marts kl. 17-19. Du kan tilmelde dig vandringen på mail: rgh@kildedalby.dk

Kildedal vil have byliv, biodiversitet og høj kvalitet fra første spadestik

Ambitionerne er tårnhøje for Kildedal, der udvikles over de næste 10 til 15 år rundt om Kildedal Station i Ballerup Kommune. Byen vil sætte nye standarder indenfor biodiversitet, byliv, fællesskaber og bæredygtige tiltag. Målsætningerne er beskrevet i det kvalitetsprogram, som netop er udgivet af arealudviklingsselskabet Kildedal P/S, der er ejet af Ballerup Kommune og Pensiondanmark i fællesskab.

 • Kvalitetsprogrammet sikrer, at vi får en levende og varieret by i høj kvalitet. I programmet giver vi klare anvisninger til kommende bygherrer og investorer om, hvordan de skal bygge for at indfri vores ambitioner for Kildedal. De skal vælge materialer, som patinerer smukt og har et lavt CO2-forbrug, og samtidig dyrke biodiversiteten, fremme fællesskab og invitere kunsten ind som en integreret del af byudviklingen. Alle skitseprojekter skal godkendes af vores bestyrelse for at sikre, at der ikke bliver slækket på ambitionerne undervejs i processen, siger projektdirektør for Kildedal P/S Tim E. Halvorsen.

Bidrager til udviklingen af Ballerup

I Ballerup Kommune ser man frem til at få kvalitetsprogrammet endeligt behandlet politisk. Det sker efter planen mandag den 30. januar, når Kommunalbestyrelsen mødes. Den nye by vil bringe attraktive boliger og mange nye arbejdspladser til kommunen. Samtidig er der lagt vægt på at skabe en sund by med oplevelser for borgere i byen og gæster udefra.

 • Det er et spændende og interessant kvalitetsprogram, der italesætter Kildedals kvaliteter. Kildedal skal efter planen bidrage til udviklingen af Ballerup Kommune med flere boliger, flere arbejdspladser, nye muligheder for at bo stationsnært og samtidig leve sundt tæt på naturen. Vi forventer os meget af vores nye by, siger borgmester i Ballerup Kommune Jesper Würtzen.

By i balance

I PensionDanmark er der også glæde over det nye kvalitetsprogram. Arbejdsmarkedspensionsselskabet har længe været kendt for at gå nye veje for at fremme bæredygtighed i byudviklingen og for at sætte fokus på biodiversitet og værdien af fællesskaber. Med Kildedal cementerer de deres position som en af de mest ambitiøse pensionsselskaber i Danmark. PensionDanmark sætter særligt pris på den dedikerede indsats for at bevare og styrke biodiversiteten i og omkring Kildedal og kravet til byggerierne om en maksimal udledning på 8,5 kg CO2/m2 pr. år. Det er cirka 30% mindre CO2 end de nuværende regler i bygningsreglementet for nyt boligbyggeri.

 • Vi vil skabe en by i balance, hvor mennesker kan leve i tæt samspil med naturen, dyrke en mere bæredygtig livsstil og indgå i meningsfulde fællesskaber. Derfor er vi glade for, at vi nu kan præsentere et så ambitiøst program til Ballerup Kommune og de mange mennesker, som skal leve og arbejde i Kildedal fremover. Det bliver et fantastisk sted at bo med de mange indsatser, der er lagt for dagen, slutter ejendomsdirektør i PensionDanmark Marius Møller.

Fakta om Kildedal

Kildedal bliver bygget omkring Kildedal Station i Ballerup Kommune de næste 10 til 15 år. Byen befinder sig mellem det åbne land og den tætte by og har en bæredygtig tilgang til livet og naturen. Byen bliver på 44 hektar og får boliger, erhverv, butikker, daginstitutioner, kulturtilbud og et bevægelseshus. De første byggeprojekter forventes at gå i jorden i 2024.

Læs Kvalitetsprogrammet her: https://www.kildedalby.dk/presserum/

Kom til borgervandring i Kildedal

Vi gentager sidste års succes med borgervandringer i Kildedal.

Vi har flere arrangementer på programmet i 2023, hvor alle interesserede inviteres på en rundtur i projektområdet.

Vores første rundtur har fokus på Naturkvalitetsprogrammet og afholdes den 5. februar 2023 kl. 13-15

Her præsenterer vi nogle af de indledende forslag til Naturkvalitetsprogrammet. Det er muligt at komme med forslag til programmet og få en snak med medlemmer af arbejdsgruppen.

Mødestedet for rundvisningen den 5. februar er Engagergård. Vi serverer lidt til ganen undervejs.

Vores anden rundtur har fokus på de arkæologiske fund i området og afholdes den 29. marts kl. 17-19

Her vil Kroppedal Museum fortælle om de arkæologiske fund i området, mens vi vil løfte sløret for nogle af udviklingsplanerne i Kildedal.

Mødestedet for rundvisningen den 29. marts er p-pladsen ved Kildedal Station. Vi serverer lidt undervejs.

Arrangementerne er gratis, men kræver tilmelding på e-mail: rgh@kildedalby.dk Når du ikke at tilmelde dig,  er du stadig meget velkommen.

Vi glæder os til at se dig!

Kommunikationsmedarbejder til Kildedal P/S

Brænder du for byudvikling, bæredygtige tiltag og biodiversitet i byens natur? Trives du i et varieret miljø, hvor dagene sjældent ligner hinanden? Kan du lide at arbejde med forskellige kommunikationsplatforme? Så er det måske dig, vi søger!

Kildedal P/S er et udviklingsselskab, som er sat i verden for at skabe en helt enestående by ved Kildedal Station i Ballerup Kommune. Mellem det åbne land og den tætte by bygger vi Kildedal By de næste 10 til 15 år. Det er en by med en bæredygtig tilgang til livet og naturen, hvor vi har fokus på at skabe fællesskaber, dyrke sundheden og tiltrække fremsynede virksomheder med vokseværk.

Vi er et hyggeligt sekretariat på fem medarbejdere, som er stærke på byudviklingens forskellige discipliner, og som arbejder tæt sammen med vores ejere Ballerup Kommune og PensionDanmark om udviklingen af Kildedal By. Vi sætter pris på hinandens selskab, på at løse udfordringer sammen – og så nyder vi godt af Ballerups bedste kantine, som findes i rådhuset lige rundt om hjørnet.

Vi er på udkig efter en kommunikationsmedarbejder, som vil arbejde for os 20 timer om ugen og være med til at skabe Danmarks bedste by!

Jobbet indebærer:

 • Skrive og udsende pressemeddelelser til lokalaviser, dagblade og branchemedier
 • Skrive nyheder til hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier
 • Opdatering af hjemmeside i WordPress
 • Udvikling og drift af vores sociale medier LinkedIn, Facebook & Instagram
 • Løbende pressekontakt
 • Planlægning af borgermøder og deltagelse i borgernære arrangementer
 • Udarbejdelse af grafisk materiale ud fra skabeloner i InDesign.
 • Planlægning og koordinering af kommunikationsindsatser

Vi leder efter en ambitiøs, selvstændig og udadvendt kommunikationsprofil, som

 • Har en relevant en videregående kommunikationsuddannelse, fx cand.mag., cand.com., cand.scient.pol
 • Har nogle års erfaring fra en anden kommunikationsstilling
 • Er kreativ, initiativrig og grundig
 • Kan omsætte teknisk kompliceret stof til fængende artikler og SoMe posts
 • Er proaktiv og god til at spotte den gode historie
 • Kan holde øje på bolden, når der er mange dagsordener i spil

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte by- og bæredygtighedschef Siv Raun Andersen på mail: sra@kildedalby.dk eller tlf.: +45 21555254.

Send din ansøgning med CV til administrationschef Helene Runliden på mail: hru@kildedalby.dk snarest og senest den 16. januar. Vi forventer at holde samtaler den 23. januar.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.